Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1356/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 (08/12/2023)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại Biên bản kê biên, xử lý ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1356/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 (08/12/2023)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại Biên bản kê biên, xử lý ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1356/TB-CCTHADS ngày 05/12/2023 (08/12/2023)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại Biên bản kê biên, xử lý ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1365/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 (08/12/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ 37, diện tích 100m2, địa chỉ thửa đất tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ904040, do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/12/2021 cho ông Lương Khắc Bình bà bà Nguyễn Thị Yến.
Cụ thể, đất có tứ cận như sau:
- Phía Đông giáp thửa đất số 27 dài 20m
- Phía Tây giáp thửa đất số 25 dài 20m
- Phía Nam giáp đường đi dài 5m
- Phía Bắc giáp rãnh thoát nước dài 5m

Chi cục THADS huyện Thới Bình thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 184/TB-CCTHADS ngày 8/12/2023 (08/12/2023)

Chi cục THADS huyện Thới Bình thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 184/TB-CCTHADS ngày 8/12/2023
Các tin đã đưa ngày: