Sign In

Chi cục THADS TP Tân An, Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 1102/TB-CCTHADS ngày 31/10/2023 vụ Mai Văn Hoàng Long (31/10/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3, (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 1124.2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 14/7/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 21/7/2023 là 10051,5m2),  mục đích sử dụng: Đất LUC,  Địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 649465, vào sổ cấp GCN số 01336 QSDĐ/0110-LA được Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ( nay là thành phố Tân An) cấp ngày 04/02/1999 do ông (bà) Mai Văn Hoàng Long đứng tên QSDĐ. (diện tích theo giấy chứng nhận là 10130 m2,  thực tế đo đạc đã giảm 78,5 m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ). Vị trí tiếp giáp của thửa đất:- Đông giáp: Thửa số 1058, 1121, 1123, 1125;- Tây giáp: Thửa số 888, 1806, 1805, 886, 2560, 885;- Nam giáp: Thửa số 891;- Bắc giáp:  Thửa số: 79, 80, 81; Hiện trạng quyền sử dụng đất: đất đang canh tác lúa.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Võ Anh Phương) (31/10/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 77/TB-CCTHADS ngày 30/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: