Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 586/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (10/07/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 586/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang

CHI CỤC THADS HUYỆN HƯƠNG SƠN TB V/V LỰA CHỌN TĐG (10/07/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau:
          - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 993, tờ bản đồ 05, diện tích 247,5m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB510751 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn cấp ngày 21/10/2010 mang tên Lê Anh Vũ và Nguyễn Thị Lan Anh (theo Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản ngày 14/7/2023 thì thửa đất này được chia cho anh Lê Anh Vũ), đất có tứ cận như sau:
         Phía Bắc giáp đất ông Thành dài 33m;
         Phía Nam giáp đất ông Dũng dài 33m;
         Phía Tây giáp đường lối dài 7,5m;
         Phía Đông giáp đất UBND xã dài 7,5m.
         Qua đo đạc thực tế bằng máy đã được định vị bằng tọa độ thì thửa đất có diện tích 247,3m2, có tứ cận như trên.

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo TB số 1004/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc (10/07/2024)

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo TB số 1004/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc

Thông báo số 1679/TB-CCTHADS ngày 10/07/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Phạm Văn Thảo (ở An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (10/07/2024)

Thông báo số 1679/TB-CCTHADS ngày 10/07/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Phạm Văn Thảo (ở An Quý Bắc, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
Các tin đã đưa ngày: