Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản Theothông báo số 1358/TB-CCTHADS ngày 06/12/2023 (07/12/2023)

Thẩm định tài sản kê biên là máy móc: 
- 20 máy phay CNC dùng để gia công kim loại, Model UG4535T2 SP2, số seri từ 20190403 – 4535T2-SP2 đến 20190422-4535T2-SP2, điện áp 220V, công suất 50-60HZ.
- 10 máy phay CNC dùng để gia công kim loại, model UG4535T2 SP2, số seri từ 20190423-4535T2-SP2 đến 20190432-4535T2-SP2, điện áp 220V, công suất 50-60HZ.
- 10 máy phay CNC dùng để gia công kim loại, model G40N, điện áp 220V, công suất 50-60HZ.
Hiện trạng các máy CNC đã qua sử dụng nêu trên được bảo trì, bảo dưỡng và hoạt động bình thường.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1365/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 (07/12/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ 37, diện tích 100m2, địa chỉ thửa đất tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ904040, do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/12/2021 cho ông Lương Khắc Bình bà bà Nguyễn Thị Yến.
Cụ thể, đất có tứ cận như sau:
- Phía Đông giáp thửa đất số 27 dài 20m
- Phía Tây giáp thửa đất số 25 dài 20m
- Phía Nam giáp đường đi dài 5m
- Phía Bắc giáp rãnh thoát nước dài 5m

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chon tổ chức Thẩm định giá tài sản (07/12/2023)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chon tổ  chức Thẩm định giá tài sản số 1002/TB-CCTHADS ngày 06/12/2023 vụ Lê Nguyễn Thanh Phúc

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (07/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1002/TB-THADS ngày 6/12/2023

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chon tổ chức Thẩm định giá tài sản (07/12/2023)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chon tổ  chức Thẩm định giá tài sản số 1002/TB-CCTHADS ngày 06/12/2023 vụ Lê Nguyễn Thanh Phúc

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Huỳnh Đức Thư của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (07/12/2023)

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Huỳnh Đức Thư của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: