Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo số 1321/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (28/11/2023)

Thẩm định tài sản kế biên:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 15, diện tích 150m2 có địa chỉ tại: phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 544029, số vào Sổ cấp GCN số: CH 1061 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 11/01/2018 mang tên ông Phạm Đình Ban, bà Đỗ Thị Khanh.

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 268/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 (28/11/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 268/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023
Các tin đã đưa ngày: