Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo số 855/TB ngày 14/8/2023 (14/08/2023)

Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên:
  1. Ô tô tải Thaco Huyndai Model HD65-TK BKS 29C-144.60 (số khung: RNHC250BKC C095140, số máy: D4DBA429355) (theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 072757 do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/08/2012 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Cơ điện Hà Nội), theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01.134926/2013/HĐTC-OT ngày 19/07/2013.
  2. Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 93; tờ bản đồ số: 6; diện tích: 3.223,0 m2 tại địa chỉ: phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 436431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 05393 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 26/11/2013 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Cơ điện Hà Nội; theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2014/134926/HĐBĐ, số công chứng 0531.2014/HĐTC, quyển số 01/2014/HĐGD ngày 04/03/2014 tại Văn phòng Công chứng A7 - Bắc Ninh.
  3. Hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ cơ điện Hà Nội, theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 05/2009/134926/HĐTC ngày 19/5/2009 và các phụ lục Hợp đồng thế chấp số 01.05/2009/134926/PLĐTC ngày 21/9/2010 và phụ lục Hợp đồng thế chấp số 01/2012/134926/PLHĐTC ngày 01/06/2012, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 05/2009/134926/HĐTC ngày 19/5/2009, Bảng kê MMTB không đủ giấy tờ gốc thế chấp cho BIDV Tây Hồ (Kèm theo Hợp đồng thế chấp số 05/2009/134926/HĐTC ngày 19/5/2009 và phụ lục số 01.05/2009/134926/PLHĐTC ngày 21/9/2010).
Theo Biên bản kê biên ngày 01/8/2023.

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 310/TB-CCTHADS ngày 14/8/2023 (14/08/2023)

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 310/TB-CCTHADS ngày 14/8/2023

Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 353/TB-THADS ngày 14/8/2023 Vụ: Lê Văn Út (14/08/2023)

Vụ Lê Văn Út. Địa chỉ: ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Cẩm Tú (CHV Trần Thị Mỹ Long) (14/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Cẩm Tú (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 471/TB-CCTHADS ngày 11/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 355/TB-CCTHADS ngày 14/8/2023 (14/08/2023)

Vụ ông Lê Hữu Vĩnh và bà Nguyễn Tuyết Minh, địa chỉ: ấp Phú Thượng 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 311/TB-CCTHADS ngày 14/8/2023 (14/08/2023)

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 311/TB-CCTHADS ngày 14/8/2023

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 307/TB-CCTHADS ngày 11/8/2023 (13/08/2023)

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 307/TB-CCTHADS ngày 11/8/2023
Các tin đã đưa ngày: