Sign In

Khởi công xây dựng công trình kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Ba

01/10/2020

Khởi công xây dựng công trình kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Ba
Kho vật chứng là một trong những cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập hợp, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài sản khác đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công tác bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội và pháp lý, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, toàn diện.  Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, ngay sau khi có quyết định chủ trương đầu tư xây dựng kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Ba. Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu…và các văn bản pháp luật khác có liên quan để công trình sớm được triển khai thi công xây dựng.
Trên cơ sở đó, sáng ngày 01/10/2020 Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khởi công xây dựng công trình Kho vật chứng tại Chi cục THADS huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Dự lễ khởi công công trình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung - Cục trưởng; đ/c Quách Hữu Quang - Phó Cục trưởng; Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Thanh Ba; đại diện nhà thầu thi công công trình; nhà thầu tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công...Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng, an toàn, đúng các quy định pháp luật và hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.
          Công trình Kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Ba thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, được Tổng cục THADS phê duyệt ngày 31/10/2019. Công trình có quy mô 02 tầng, diện tích sàn 420m2 , được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, thời gian thi công dự kiến là 150 ngày.
Nguyễn Xuân Hương - VP Cục THADS 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: