Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

26/01/2024

Được sự nhất trí của Ban chi uỷ Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Việt Trì, chiều ngày 25/01/2024 Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Chi Cục THADS thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Việt Trì và đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố. Tham dự Hội nghị toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Chi cục THADS thành phố Việt Trì.
Tại Hội nghị, các đồng chí đoàn viên, công chức, người lao động đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; bản công khai tài chính của Cơ quan và công đoàn.  
Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, các đồng chí đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động của Chi cục THADS thành phố Việt Trì đã trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm để ra các giải pháp triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2024.
Tại Hội nghị CBCC năm 2024, Công đoàn cơ sở Chi cục THADS thành phố Việt Trì đã bầu Ban thanh tra nhân dân đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn lao động thanh phố Việt Trì.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS ghi nhận, biểu dương các kết quả của công tác THADS, kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Chi cục THADS thành phố Việt Trì. Đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 đang là một thách thức vô cùng khó khăn, đòi hỏi mỗi công chức, người lao động Chi cục luôn phải chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hết mình, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn viên, công chức, người lao động trong cơ quan, xây dựng Chi bộ, cơ quan, Công đoàn vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 đề ra.
Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, tại Hội nghị đồng chí Đoàn Thị Hà - Phó chi cục trưởng -  Chủ tịch CĐCS đã phát động phòng trào thi đua năm 2024 đến toàn thể công chức, người lao động và thực hiện ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 giữa Lãnh đạo Chi cục và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục THADS thành phố Việt trì.
                  
                   Đoàn Thị Hà  - CĐCS Chi cục THADS thành phố Việt Trì

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: