Sign In

Cục THADS tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực..." của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

01/03/2023

Cục THADS tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách
Chiều ngày 28/02/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị.
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã được nghe ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về nguyên nhân xuất bản, bố cục, giá trị và những nội dung cốt lõi cũng như những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.
Cuốn sách có 519 trang, được chia thành 3 phần: Phần 1 viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Phần 2 cuốn sách là trích nội dung và biên tập theo nhóm chủ đề các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trải qua thời gian dài 10 năm với nhiều nội dung quan trọng; Các bài viết của Tổng Bí thư được tập hợp qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị khác nhau, có bài viết từ năm 1973, khi Tổng Bí thư còn là Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản và được sắp xếp theo chủ đề, thời gian, cương vị công tác (cho đến khi làm Tổng Bí thư của Đảng). Phần 3 cuốn sách tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế. Cuốn sách ra mắt ngày 02/02/2023, đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, đã rút ra được nhiều bài học quý giá.
Các bài viết về việc "Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa" đã chỉ ra các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên đồng thời nêu bật giá trị đích thực của người cán bộ, đảng viên: Uy tín, mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín, cái làm nên uy tín của đảng viên. Từ đó nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.
Qua việc được nghiên cứu, học tập, nghe quán triệt nội dung Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã hiểu được tinh thần của cuốn sách, hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực càng lan tỏa mạnh mẽ.
Thùy Linh – Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: