Sign In

Chi bộ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ , Hát quốc ca đầu tuần

24/03/2016

Thực hiện Hướng dẫn số 03 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức tại Chi bộ  tập trung tại sân ngoài trời nơi có treo Quốc kỳ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh để  thực hiện việc Chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Việc thực hiện nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca được đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt chỉ đạo tổ chức trang nghiêm vào đầu giờ làm việc của các buổi sáng thứ 2 hàng tuần, đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan cùng tham gia. Đây là một nghi thức quan trọng, thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, tình cảm, thái độ kính yêu của công dân Việt nam đối với Tổ Quốc và nhân dân. Thông qua Chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần  nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến đối với cán bộ, đảng viên từ tình cảm nhận thức đến thái độ, trách nhiệm đối với Tổ quốc trong thực thi nhiệm vụ.
Sau phần nghi lễ Chào cờ, hát quốc ca, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ cùng lắng nghe đồng chí Bí Thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh điểm tin tức thời sự trong tuần và phổ biến các văn bản mới của Đảng, của Ngành nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ; định hướng tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị kịp thời nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và pháp luật của nhà nước, từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ, Hát quốc ca, thông tin thời sự trong tuần, đọc báo, tạp chí của Đảng vào sáng thứ Hai hàng tuần theo hướng dẫn của Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện thường xuyên trong thời gian tới./.
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: