Sign In

Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường (28/06/2018)

Nhân ngày môi trường thế giới năm 2018 (05/6/2018), với mục đích nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong triển khai các biện pháp giảm thiểu sự tổn thất trước thiên tai, thảm họa ngày càng nghiêm trọng ở phạm vi toàn cầu. Đoàn thanh niên Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xin giới thiệu những việc cần làm để chung tay bảo vệ môi trưởng, ứng phó với biến đổi khí hậu như sau:

Chi bộ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ , Hát quốc ca đầu tuần (24/03/2016)

Thực hiện Hướng dẫn số 03 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức tại Chi bộ  tập trung tại sân ngoài trời nơi có treo Quốc kỳ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh để  thực hiện việc Chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Các tin đã đưa ngày: