Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

18/01/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Ngày 14/01/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phú Yên.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chuyên môn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập nâng cao đời sống cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Thanh tra nhân dân; báo  cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ; thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016. 

javascript:void(0)
Toàn cảnh Hội nghị CBCC năm 2016

 Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý, nhất là Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016.
Hội nghị tiến hành bầu ra 3 đ/c Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2016 – 2017.
Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành ký kết các giao ước thi đua năm 2016 giữa Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch công đoàn thông qua Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2016 và 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2016, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Thi hành án dân sự cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ; Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hoạt động các phòng, đơn vị, nâng cao hiệu quả trong công tác; Đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể… Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2016./.
 


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: