Sign In

Phú Yên, Hội nghị điển hình tiên tiến với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

Hoạt động của Cục

Phú Yên, Hội nghị điển hình tiên tiến với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

19/05/2020

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 và Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp...

Hoạt động của các Chi cục

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa

03/12/2019

       Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Hinh; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Gặp mặt chia tay đồng chí Cao Tấn Thạnh - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự về nghỉ hưu theo chế độ

04/05/2020

          Chiều ngày 29/04/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức bổi gặp mặt chia tay đồng chí Cao Tấn Thạnh – Phó phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Chấp hành vên Trung cấp Cục Thi...

Cảm nghĩ về những lời dạy của Bác Hồ

27/05/2020

         Nhân dịp Hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức với nội dung chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, Khóa XII), chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương công vụ với Chị thị 05-CT/TW...