Sign In

Ký giao ước thi đua khối cơ quan tư pháp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Gặp mặt chia tay đồng chí Cao Tấn Thạnh - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án dân sự về nghỉ hưu theo chế độ

04/05/2020

          Chiều ngày 29/04/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã tổ chức bổi gặp mặt chia tay đồng chí Cao Tấn Thạnh – Phó phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Chấp hành vên Trung cấp Cục Thi...

Cảm nghĩ về những lời dạy của Bác Hồ

27/05/2020

         Nhân dịp Hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức với nội dung chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, Khóa XII), chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương công vụ với Chị thị 05-CT/TW...