Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

30/12/2022

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao...

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

31/05/2021

 Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước