Sign In

Phú Yên với chặng đường 28 năm công tác thi hành án dân sự

Hoạt động của Cục

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đơn vị được vinh danh tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020

12/07/2021

        Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Cục THADS tỉnh Phú Yên, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục THADS thị xã Đông Hòa đã hăng hái đăng ký thi đua,...

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

31/05/2021

 Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước