Sign In

Phú Yên triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

Hoạt động của các Chi cục

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa

03/12/2019

       Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Hinh; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

11/11/2019

           Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29/QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành điều lệ Đảng”, sáng ngày 08/11/2019 thừa lện ủy quyền của Ban thường vụ Đảng ủy khối...

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SAU NGÀY TÁI LẬP TỈNH

20/06/2019

          Sau 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019), hòa cùng với sự chuyển mình phát triển của tỉnh Phú Yên thì ngành Thi hành án dân sự tỉnh cũng thay đổi, phát triển, lớn mạnh không ngừng;...