Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

31/05/2021

 Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước