Sign In

CHI CỤC THADS ĐÔNG HÒA CƯỠNG CHẾ THÀNH CÔNG VỤ PHỨC TẠP, KÉO DÀI (23/12/2020)

           Ngày 30/11/2020 Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc THADS phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Đông Hòa: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. (14/07/2020)

         Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đã hăng hái đăng ký thi đua, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu ngành cấp trên giao.
 

Sự phối hợp của chính quyền địa phương cấp cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự (16/04/2019)

        Thi hành án dân sự là hoạt động quan trọng nhằm đưa bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Toà án, quyết định của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh ra thi hành trong thực tế, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và  công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Điều 106 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Một số vấn đề cần lưu ý khi ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án (19/09/2018)

        Điểm mới của Luật Đấu giá tài sản quy định người có tài sản phải thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá vì đấu giá là hoạt động mang tính chất dịch vụ không có liên quan đến các giai đoạn trước và sau đấu giá.
 

Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14- Từ thực tiễn thi hành dân sự (19/08/2018)

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang quan tâm đến vấn đề giải quyết tình trạng nợ xấu của Ngân hàng, tổ chức tín dụng và đưa ra nhiều quan điểm, chủ trương để thực hiện. Trong những chủ trương đó thì tinh thần của Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 15/8/20217, đã đi vào thực tiễn và áp dụng thí điểm trong vòng 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.
 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng (06/06/2018)

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan thi hành án dân sự, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan thi hành án dân sự mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được thanh khoản, mở rộng tín dụng hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ.
 
Các tin đã đưa ngày: