Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Phú Hòa, với những hoạt động cưỡng chế trong công tác thi hành án dân sự

20/07/2023

Mỗi năm đến tháng 7, là chúng ta luôn nhớ đến một sự kiện quan trọng của ngành thi hành án dân sự, được Thủ tướng Chính phủ, đã ký ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 công nhận ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”...

Thông tin khác

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

31/05/2021

 Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước