Sign In

Dự Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự Quý I/2018 và tập huấn phần mềm quản lý văn bản Q-Office (15/12/2017)

Nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ và kết quả công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2018 và tập huấn phần mềm quản lý văn bản Q-Office, Cục Thi hành án dân sự thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Hội nghị như sau:
Các tin đã đưa ngày: