Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc học và làm theo Bác

18/07/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đã có nhiều việc làm cụ thể và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
          Bám sát sự chỉ đạo của các Huyện ủy Đại Lộc, Chính quyền địa phương và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, Trong đó, đã tổ chức phát động công chức đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho công chức nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lề lối làm việc của công chức.
          Gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành quyết tâm, hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên trong cơ quan: vận động công chức tiết kiệm ít nhất mỗi ngày 1.000 đồng để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ khi vận động đến nay, đơn vị đã tặng cho hơn 40 hoàn cảnh khó khăn, đau ốm với mỗi phần quà trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; tặng 04 xe đạp cho những trẻ em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn .....
           Thời gian qua, mỗi công chức, đảng viên trong đơn vị đều phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công chức, đảng viên tích cực thực hiện “làm hết việc chứ không hết giờ”. Một số công chức đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc như: Kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên; rà soát, xác minh phân loại chính xác các vụ, việc có điều kiện thi hành; tiến trình xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn; thuyết phục đương sự thi hành án... được thực hiện hiệu quả.
Ngoài ra, việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin như các phần mềm ứng dụng nhận văn bản đến, văn bản đi; phần mềm nghiệp vụ thi hành án, kế toán... đã được áp dụng đầy đủ, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý số liệu, báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ thi hành án, tra cứu kết quả thi hành án đã được thay thế cho phương pháp quản lý mở sổ thủ công đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian, nhân lực khi thực thi công vụ…
          Việc học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao. 9 tháng năm 2021, đơn vị đã đạt được những kết quả về chỉ tiêu thi hành án đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 75 năm  ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021: tổng số phải thi hành là 757 việc với giá trị 56.622.900.000 đồng. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 507 việc, đạt tỉ lệ 78,36%; với giá trị 5.155.018.000 đồng; đạt tỉ lệ 47,29%.
          Kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác./. 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: