Sign In

Cục THADS tỉnh Quảng Nam kiểm tra chuyên đề công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Đông Giang

22/05/2024

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-CTHADS ngày 03/5/2024 và Kế hoạch số 538/KH-CTHADS ngày 03/5/2024 của Cục THADS tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục THADS huyện Đông Giang. Từ ngày 14-15/5/2024.
 
     
  
Đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Lê Hội, Trưởng phòng Kiểm tra GQKN,TC làm Phó trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra chuyên đề tại Chi cục, nội dung kiểm tra bao gồm hoạt động nghiệp vụ thi hành án của Chấp hành viên; công tác xác minh phân loại án; công tác thi hành án kinh tế, tham nhũng; tín dụng ngân hàng; án trên 01 năm có điều kiện chưa thi hành xong; công tác tự kiểm tra theo Công văn 693/CV-BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; công tác tài chính, kế toán, quản lý, lưu giữ vật chứng. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra những thiếu sót trong tác nghiệp, yêu cầu Chấp hành viên, công chức liên quan khắc phục những thiếu sót, rút kinh nghiệm trong thời gian tới để làm tốt hơn.
                                      
                                                                               Chi cục THADS huyện Đông Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: