Sign In

Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028

09/02/2023

Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 07/02/2023, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028.     
Tham dự Đại hội, có đồng chí Phan Dương Nhựt – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ; đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự; cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động, đoàn viên công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ.
Thay mặt Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, Đồng chí Trịnh Ngọc Hoàng – Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Chi cục thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Dương Nhựt – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Chi cục Thi hành án đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ đề nghị Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Chi cục Thi hành án dân sự; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua.
 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: