Sign In

Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2023

06/01/2023

Sáng ngày 05/01/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2023. Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng, Chỉ huy trưởng chủ trì Hội nghị.
          Tham gia Hội nghị có đại diện các Phòng, Ban của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Lãnh đạo Cục; đại diện Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn thuộc Cục; Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.
 

          Trong năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên và Kế hoạch đã đề ra. Dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Cục, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Dân quân tự vệ/Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự Cục cùng các chiến sĩ tự vệ của đơn vị đã thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn đề cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và cơ quan nơi công tác; hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao. Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự Cục Thi hành án dân sự được xếp hạng là đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cụm Thi đua số 3.

          Năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chi bộ về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 và Quyết định giao chỉ tiêu năm 2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đối với đơn vị; lực lượng tự vệ của đơn vị phấn đấu đi đầu, nòng cốt, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

          Nhân dịp này, đơn vị có 01 tập thể và 01 cá nhân được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022; 01 tập thể và 02 cá nhân được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tự vệ năm 2022./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: