Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

02/01/2020

Hội nghị Tổng kết công tác  xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2020
Ngày 30/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác  xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.
          Buổi sáng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác  xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Chương – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng, đồng chí Trịnh Minh Hùng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Sáu, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

          Hội nghị được nghe đồng chí Lê Văn Chương – Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019, công tác lãnh đạo, điều hành của Chi bộ đã có sự tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Phạm Sáu, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Thi hành án dân sự đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đến từng đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tập trung giữ gìn đoàn kết nội bộ xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
 

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chương trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Sáu Chi bộ sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch công tác triển khai thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Chi bộ. Xây dựng Chi bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND tỉnh giao.​​
 

          Chiều cùng ngày Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020. Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng, đồng chí Trịnh Minh Hùng – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

           Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến về các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính cơ quan năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

 

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của công chức, người lao động cơ quan trong năm 2019. Đồng thời kêu gọi công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và nâng cao sức sáng tạo, học tập, hiệu quả công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao năm 2020./.
 

Các tin đã đưa ngày: