Sign In

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NAM TRÀ MY

22/04/2022

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NAM TRÀ MY
Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời giúp đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ngày 01/4/2022 Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-CTHADS về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 tại Chi cục THADS huyện Nam Trà My. Đoàn kiểm tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Lê Văn Chương, Cục trưởng làm Trưởng đoàn.
          Sáng ngày 21/4/2022 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Nam Trà My, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Phạm Văn Thành – Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục THADS tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Nam Trà My. 

          Nội dung kiểm tra về hoạt động nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự; Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác văn phòng và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Tấn Đức - Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Nam Trà My thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kết quả theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra và yêu cầu Chấp hành viên phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án, Thư ký, Chuyên viên có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn kiểm tra. 

 

          Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung đến thời điểm kiểm tra Chi cục THADS huyện Nam Trà My đã triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các mặt công tác như xây dựng kế hoạch công tác năm; phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động trong đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; Công chức, người lao động đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định tại mỗi vị trí công tác.

          Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh với thành tích đã đạt được tin rằng trong năm 2022 kết quả thi hành án dân sự của đơn vị sẽ đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án; đồng thời cũng cần chú trọng hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính kế toán và công tác Văn phòng…của đơn vị.

Các tin đã đưa ngày: