Sign In

Toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Tiên Phước tham gia hiến máu tình nguyện “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

05/03/2021

Toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Tiên Phước tham gia hiến máu tình nguyện “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.
Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Phước phát động, tại buổi lễ phát động có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ công chức người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước.
          Toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục đã xác định “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

         Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa, đồng chí Phạm Bá Phúc, Chi cục trưởng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự Tiên Phước chủ động chủ trì thực hiện hiến máu tình nguyện trong đoàn viên công đoàn. Liên hệ đăng ký và nắm kế hoạch hiến máu.

 
 
 
          Kịp thời biểu dương những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu, điển hình là đồng chí Bùi Ngọc Ba, công chức Thi hành án dân sự Tiên Phước đã liên tục 12 lần hiến máu tình nguyện, cần biểu dương nêu gương trong toàn đơn vị.

          Ngay sau lễ phát động, các động chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động của Chi cục THADS Tiên Phước tham gia hiến máu.

 

Các tin đã đưa ngày: