Sign In

Ban Lãnh Đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

05/04/2017

1. Cục trưởng: ĐINH KHẮC KHANG


 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận - Hành chính
- Điện thoại văn phòng: 0203.3819.926 
- Điện thoại di động: 0982.705.989
- Email: Khangdk.qnh@moj.gov.vn
 Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.
- Phụ trách trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính - Kế toán.
- Giữ mối quan hệ với Đảng bộ, Hội cựu chiến binh.

 
2. Phó cục trưởng: Hoàng Đức Nam- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.422
- Điện thoại di động: 0913.265.997
- Email: namhd.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án và tổ chức thi hành án.
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 04 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố: Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều, Hoành Bồ.
- Phụ trách trực tiếp Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án.
- Phụ trách công tác Thừa phát lại.
- Giữ mối quan hệ với Chi hội Luật gia.


3. Phó cục trưởng: VŨ THỊ BÍCH VÂN


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3819.308
- Điện thoại di động: 0904.556.388
- Email: vanvtb.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác chỉ đạo kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 03 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà.

- Phụ trách trực tiếp Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Giữ mối quan hệ với Công đoàn Cục.


4. Phó cục trưởng: NGUYỄN MẠNH THƯỜNG


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động: 0913.513.397

- Email: thuongnm.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác chỉ đạo Văn phòng
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 05 Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Cô Tô, Vân Đồn.

- Phụ trách trực tiếp Văn phòng.
- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin.
- Giữ mối quan hệ với Đoàn Thanh niên.