Sign In

Hoạt động của Cục

GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, THEO DÕI THAHC QUÝ III NĂM 2023

13/07/2023

Chiều ngày 13/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý III năm 2023 và triển khai công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục...