Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (30/05/2018)

Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Nhờ đó, hoạt động thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có sự chuyển biến tích cực. Nhất là nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng tồn đọng kéo dài đã được xử lý dứt điểm, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Chi cục THADS huyện Ba Chẽ: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án (06/05/2018)

Huyện miền núi Ba Chẽ có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, địa hình phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thi hành án dân sự (THADS). Với nỗ lực vượt khó, thời gian qua, Chi cục THADS huyện Ba Chẽ đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (30/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).
Các tin đã đưa ngày: