Sign In

Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Hoạt động của Cục

Hội nghị giao ban công tác Qúy I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

14/01/2022

       Sáng ngày 14/01/2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị "Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022" dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng. Tham...