Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm công tác 2021

Hoạt động của các Chi cục

Cô Tô thực hiện quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô

16/10/2020

         Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô đã tiến hành công bố quyết định và kế hoạch số 01/QĐ – VKSCT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục...