Sign In

Văn phòng

01/06/2021

Văn phòng: Giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp, thống kê thi hành án dân sự, hành chính quản trị, quản lý tang tài vật.

1. Chánh Văn phòng: TRẦN VĂN PHÚ


 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
- Điệnthoại văn phòng: 0203.3700636
- Điện thoại di động: 0904.187.045
- Email: phutv.qnh@moj.gov.vn
 
2. Phó Chánh Văn phòng: NGUYỄN ANH VŨ-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động:0904.456.991
- Email: vuna.qnh@moj.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Hồng Ánh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0372299618
- Email: anhhth.qnh@moj.gov.vn