Sign In

Phòng Tài chính - Kế toán

30/06/2015

Phòng Tài chính - Kế toán: Giúp Cục trưởng trong công tác kế hoạch - tài chính; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

1. Trưởng phòng: NGÔ THỊ THANH HƯƠNG- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐIện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0919.427.455

2. Phó Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ XIÊM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- ĐIện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0988.160.922