Sign In

Ban Lãnh Đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

05/04/2017

1. Cục trưởng: ĐINH KHẮC KHANG


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận - Hành chính
- Điện thoại văn phòng: 0203.3819.926 
- Điện thoại di động: 0982.705.989
- Email: Khangdk.qnh@moj.gov.vn
 Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cục và Cục trưởng theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách trực tiếp: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tài chính - Kế toán.
- Giữ mối quan hệ với Chi bộ, Hội cựu chiến binh.

 
2. Phó Cục trưởng: HOÀNG ĐỨC NAM- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật 
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.422
- Điện thoại di động: 0913.265.997
- Email: namhd.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 04 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố: Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn và 
Móng Cái.
- Phụ trách trực tiếp: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án.
- Phụ trách công tác Thừa phát lại.
- Giữ mối quan hệ với Chi hội Luật gia.


3. Phó Cục trưởng: VŨ THỊ BÍCH VÂN


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 02033 822 188
- Điện thoại di động: 0904.556.388
- Email: vanvtb.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: 
Công tác chỉ đạo Văn phòng. 
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 04 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố:
Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà và Hải Hà.
- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin.
- Phụ trách trực tiếp: Văn phòng.
- Giữ mối quan hệ với Công đoàn Cục.

4. Phó Cục trưởng: NGUYỄN MẠNH THƯỜNG


 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động: 0913.513.397

- Email: thuongnm.qnh@moj.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: 
Công tác tiếp công dân, chỉ đạo kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 05 Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Cẩm Phả, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ và Cô Tô.
- Phụ trách trực tiếp: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.