Sign In

Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

05/04/2017

Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giúp Cục trưởng thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền.
 
1. Trưởng phòng - PHẠM THANH TÙNG


 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0912.030.602
- Email: tungpt.qnh@moj.gov.vn
 
2. Phó trưởng phòng: VŨ THỊ HẢI


 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.2475610
- Điện thoại di động: 0983.851.558
- Email: haivt.qnh@moj.gov.vn