Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh trực tiếp kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà. (20/09/2022)

Thực hiện Quyết định số  03/QĐ-VKSQN và Kế hoạch số 03/KH-VKS-P11 ngày 06 tháng  9  năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng (08/09/2022)

          Ngày 7/9/2022, Chi cục Thi hành án dân sự TP Móng Cái tổ chức cưỡng chế đối với Bà Bùi Thị Loan tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án.
Các tin đã đưa ngày: