Sign In

Đoàn khảo sát “Đánh giá thực hiện Quy trình tổ chức THADS và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS” – Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

28/03/2018

Đoàn khảo sát “Đánh giá thực hiện Quy trình tổ chức THADS và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS” – Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện công văn số 668/TCTHADS-VP ngày 01/03/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phối hợp thực hiện Khảo sát “Đánh giá thực hiện Quy trình tổ chức THADS và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS”, Sáng ngày 28/3/2018 Đoàn khảo sát “Đánh giá thực hiện Quy trình tổ chức THADS và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS” – Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.
Tham dự buổi làm việc, Đoàn khảo sát do đồng chí Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn; các cán bộ của Vụ nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 3, Văn phòng Tổng cục và chuyên gia Dự án GIG. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Đinh Khắc Khang – Cục trưởng; các Phó Cục trưởng; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục.
Nội dung buổi làm việc được bàn về những vấn đề đó là: Nhu cầu cần biết thông tin về việc triển khai thực hiện Quy trình tổ chức thi hành án dân sự; Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy trình tổ chức thi hành án dân sự đối với các vụ án kinh doanh, thương mại và thi hành án đối với doanh nghiệp; Tình hình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian thi hành án dân sự đối với một số thủ tục thi hành án cụ thể.

Các tin đã đưa ngày: