Sign In

Chi cục THADS huyện Ba Chẽ: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án

06/05/2018

Huyện miền núi Ba Chẽ có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, địa hình phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thi hành án dân sự (THADS). Với nỗ lực vượt khó, thời gian qua, Chi cục THADS huyện Ba Chẽ đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác.

Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả
thi hành án dân sự.

 
Đồng chí Nình Sinh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, cho biết: Hằng năm Chi cục tiếp nhận, xử lý từ 50 đến 100 vụ việc. Dù số lượng công việc không nhiều nhưng việc thi hành án ở địa phương luôn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, nên việc xác minh điều kiện thi hành án tốn rất nhiều thời gian, công sức. Đặc biệt là phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức về công tác thi hành án dân sự còn hạn chế. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất trong công tác thi hành án ở địa phương.
"Xác định rõ đặc thù của địa phương, thời gian qua, Chi cục đã tập trung chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân. Qua đó, đã góp phần cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao" - Đồng chí Nình Sinh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, cho biết thêm.
Theo đó, hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ đều chủ động xây dựng kế hoạch công tác, báo cáo xin ý kiến của UBND huyện và trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu. Chi cục còn ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng cán bộ, chấp hành viên, chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng cá nhân. Qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc từng bước nâng cao hiệu quả thi hành án ngay từ những ngày đầu tiên của năm.
 
 

Huyện Ba Chẽ họp triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. 
Ảnh: Bình Minh(Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ)

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp. Nổi bật, Chi cục đã tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan, đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử của huyện, của Cục THADS tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các đương sự được Chi cục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đơn vị còn chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.
Đặc biệt, xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong nhiều vụ việc là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thi hành án dân sự, thời gian qua Chi cục đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự trong nhân dân. Theo đó, ngoài việc phối hợp với các ngành chức năng của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện còn cử cán bộ, các chấp hành viên thường xuyên xuống tận cơ sở để gặp gỡ các đối tượng phải thi hành án để tuyên truyền, vận động, thuyết phục tự nguyện chấp hành án... Qua đó, không chỉ từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về công tác thi hành án, mà nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được cơ quan thi hành án dân sự địa phương giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.
Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác thi hành án dân sự của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, hạn chế thấp nhất tình trạng án tồn đọng. Năm 2017, Chi cục đã giải quyết xong giải quyết xong 34/37 việc có điều kiện thi hành (đạt 94%), về tiến đã giải quyết xong 141,566/145,346 triều đồng, có điều kiện thi hành (đạt 99%). Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”…
Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2018, Đảng uỷ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua do địa phương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động. Nhờ đó, từ 1/10/2017 đến 31/3/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ đã giải quyết xong giải quyết xong 28/35 việc có điều kiện thi hành (đạt 80%). Qua đó, góp phần cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 
Nguồn Báo Quảng Ninh điện tử (www.baoquangninh.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: