Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La Thông báo phát hành biên lai thu tiền thi hành án (10/10/2023)

Cục THADS tỉnh Sơn La thông báo phát hành biên lai thu tiền thi hành án theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Quyết định số 200/QĐ-CTHADS ngày 12/7/2023 của Cục THADS tỉnh Sơn La (13/07/2023)

Về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Báo cáo số 169/BC-CTHADS ngày 06/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (06/07/2023)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Thông báo số 2558/TB-HĐTTCHV ngày 21/6/2023 của Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên (28/06/2023)

Thông báo số 2558/TB-HĐTTCHV ngày 21/6/2023 của Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên về kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

Quyết định số 148/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2023 của Cục THADS tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục (01/06/2023)

Quyết định số 148/QĐ-CTHADS ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục 

Quyết định số 115/QĐ-CTHADS ngày 08/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (08/05/2023)

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Báo cáo số 98/BC-CTHADS ngày 17.4.2023 của Cục THADS tỉnh Sơn La (17/04/2023)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2023
Các tin đã đưa ngày: