Sign In

Báo cáo ngày 06/4/2021 về công khai tình hình dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021 (06/04/2021)

Công khai tình hình dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Kết luận số 04/KL-CTHADS ngày 08/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (10/03/2021)

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Văn Quận- Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Thuận Châu

Thông báo số 68/ TB- CTHADS ngày 13/01/2021 về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá (13/01/2021)

Thông báo số 68/ TB- CTHADS ngày 13/01/2021 về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Thông báo số 134/TB-CTHADS ngày 11/12/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (11/12/2020)

Thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá thanh lý tài sản công là 01 chiếc xe ôtô Mitsubishi Jolie mang biển số 26B- 0686 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

Thông báo số 128/TB-CTHADS ngày 03/12/2020 của Cục THADS tỉnh Sơn La (03/12/2020)

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ phục vụ Hội nghị công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2020; triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021

Thông báo số 122/TB-CTHADS ngày 17/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (17/11/2020)

Thông báo mời thầu gói thầu: Thẩm định giá xe ô tô MITSUBISHI mang biển kiểm soát 26B - 0686 

Thông báo số 105/TB-CTHADS ngày 15/10/2020 của Cục THADS tỉnh Sơn La (15/10/2020)

Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La tại Hội nghị triển khai công tác quý I năm 2020

Thông báo số 104/TB-CTHADS ngày 06/10/2020 của Cục THADS tỉnh Sơn La (06/10/2020)

Thông báo kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020

Kết luận số 19/KL-CTHADS ngày 09/9/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (11/09/2020)

Về việc Kết luận nội dug tố cáo đối với ông Trần Văn Quận- Phó Chi cục trưởng ( Phụ trách) Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu 

Thông báo số 100/TB-CTHADS ngày 07/9/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (07/09/2020)

Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính tháng 8; nhiệm vụ công tác tháng 9/2020
Các tin đã đưa ngày: