Sign In

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 65/TB-ĐGTT ngày 09/12/2019 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành (10/12/2019)

Thông báo bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La  số 65/TB-ĐGTT ngày 09/12/2019 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành

Thông báo số 85/TB-CTHADS ngày 21/11/2019 của Cục THADS tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (21/11/2019)

Thông báo số 85/TB-CTHADS ngày 21/11/2019 của Cục THADS tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo số 47/TB-ĐGTT ngày 10.10.2019 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án (15/10/2019)

Thông báo số 47/TB-ĐGTT ngày 10.10.2019 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành về việc bán đấu giá tài  sản bảo đảm thi hành án 

Thông báo số 06/TB-CTHADS ngày 02/10/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (02/10/2019)

Thông báo số 06/TB-CTHADS ngày 02/10/2019 của  Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo số 94/TB-CCTHADS ngày 31/8/2018 của Chi cục THADS huyện Yên Châu (04/09/2018)

Thông báo về việc lực chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 45/TTB-TTĐG ngày 01/08/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La (05/08/2016)

Thông báo số 45/TTB-TTĐG ngày 01/08/2016 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La về việc bán đấu giá tài sản công ty dịch vụ phát triển chè Sơn La
Các tin đã đưa ngày: