Sign In

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 123/TB-ĐGTT ngày 30/06/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành (03/07/2020)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 123/TB-ĐGTT ngày 30/06/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành về việc bán dấu giá tài sản tạm giữ bảo đảm thi hành án

Thông báo số 59/TB-CCTHADS ngày 19/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (19/06/2020)

Thông báo  số 59/TB-CCTHADS ngày 19/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức thẩm định  giá

Thông báo số 206/TB-CTHADS ngày 15/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (15/06/2020)

Thông báo  số 206/TB-CTHADS ngày 15/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tạm giữ bảo đảm thi hành án 

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 75/TB-ĐGTT ngày 6/5/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành (12/05/2020)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 75/TB-ĐGTT ngày  6/5/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành đối với tài sản của Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh ( lần 2)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 07/TB-ĐGTT ngày 13/02/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành (20/02/2020)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 07/TB-ĐGTT ngày 13/02/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành. về việc bán đấu giá tài sản Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh (theo thủ tục phá sản)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 01/TB-ĐGTT ngày 02/01/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành (02/01/2020)

Thông báo Bán đấu giá tài sản số 01/TB-ĐGTT ngày 02/01/2020 của Công ty đấu giá Hợp danh Tiến Thành ( lần 3)

Thông báo số 92/TB-CTHADS ngày 01/01/2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La (02/01/2020)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 81/TB-ĐGTB ngày 26/12/2019 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (26/12/2019)

Thông báo số 81/TB-ĐGTB ngày 26/12/2019 của Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam về việc đấu giá tài sản
 

Thông báo số 75/TB-ĐGTT ngày 19/12/2019 của Cục THADS tỉnh Sơn La về việc đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án (19/12/2019)

Thông báo số 75/TB-ĐGTT ngày 19/12/2019 của Cục THADS tỉnh Sơn La về việc đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án 
Các tin đã đưa ngày: