Sign In

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khu vực

09/03/2018

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khu vực
              Sáng ngày 09/3/2018 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hiển, Trưởng Khu vực thi đua - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và 02 Phó Trưởng Khu vực thi đua: Đổng chí  Đỗ Xuân Vang,  Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh Sơn la; Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 14 Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thuộc Khu vực thi đua cùng phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn và Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc đến dự và đưa tin về Hội nghị.
             Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018, Kế hoạch hoạt động của khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2018 cũng như Bản ký kết giao ước thi đua Khối Sở Tư pháp và Khối Cục Thi hành án dân sự năm 2018 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, gắn kết với các phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. kết quả đăng ký giao ước thi đua năm 2018, trong đó, có 08 Sở Tư pháp và 52 Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự đăng ký danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp, 03 Cục Thi hành án dân sự đăng ký danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.
 
              Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnhmiền núi phía Bắc đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của mỗi địa phương trong khu vực.

                                                                                                                                   Lê Thị Hải Thương
                                                                                                                              Cục THADS tỉnh Sơn La
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: