Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ” của tác giả Trần Quý đăng trên Báo Thanh tra vào 16 giờ 39 phút ngày 02 tháng 8 năm 2019.

09/08/2019

Cục THADS tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ” của tác giả Trần Quý đăng trên Báo Thanh tra vào 16 giờ 39 phút ngày 02 tháng 8 năm 2019. Cục THADS tỉnh Sơn La đề nghị Tổng biên tập Báo Thanh tra thực hiện việc đăng tải toàn bộ nội dung Công văn này của Cục THADS tỉnh Sơn La theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí năm 2016.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: