Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu tổ chức cưỡng chế thi hành án phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022

04/07/2022

Thi  đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án dân sự nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 28/6/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất (là 593,3m2, tại Tiểu Khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) theo Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 13/QĐ-CCTHADS ngày 03/12/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu đối với ông Hoàng Văn Vương, bà Lò Thị Thương, trú tại: Tiểu Khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo Quyết định của Bản án số 01/2021/DSPT ngày 19/10/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Sơn La; Bản án số 21/DSST ngày 06/5/2021 của Toà án nhân dân huyện Mộc Châu; Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 18/202/QĐ-SCBSBA ngày 25/11/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Sơn La.
Để đảm bảo thi hành nghĩa vụ cho người được thi hành án theo Quyết định của Bản án đã có hiệu lực pháp luật. Theo Bản án buộc ông Hoàng Văn Vương, Lò Thị Thương phải giao trả cho ông Nguyễn Đình Long, Lương Thị Loan diện tích đất 593,3m2 tại Tiểu Khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 652251 do UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cấp ngày 18/6/2013 mang tên ông Nguyễn Đình Long, bà Lương Thị Loan. Đất có vị trí tiếp giáp như sau:
            - Phía đông giáp đường bê tông (Từ M1 đến M16: 11,44m)
- Phía đông nam giáp đất nhà ông Huấn (Từ M1 đến M2: 10,96m; từ M2 đến M3: 1,75m; từ M3 đến M4: 1,66m; từ M4 đến M5: 5,53m; từ M5 đến M6: 7,49m; từ M6 đến M7: 2,9m; từ M7 đến M8: 1,51m; từ M8 đến M9: 1,52m; từ M9 đến M10: 3,51m; từ M10 đến M11: 6,16m).
            - Phía tây nam giáp đất nhà ông Huấn (Từ M11 đến M12: 13,67m)
- Phía tây bắc giáp đất nhà bà Hiền (Từ M12 đến M14: 34m) và giáp đất nhà bà Thương (Từ M14 đến M15: 7m, từ M15 đến M16: 18,5m)
Quá trình giải quyết việc thi hành án ông Hoàng Văn Vương, Lò Thị Thương không hợp tác, mặc dù đã được cơ quan thi hành án cùng chính quyền địa phương nhiều lần động viên, thuyết phục. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật với sự phối hợp của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, dưới sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu đã tiến hành tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Hoàng Văn Vương, Lò Thị Thương.
 Tại buổi cưỡng chế với sự động viên, thuyết phục của Chi cục Thi hành án, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, ông Hoàng Văn Vương, Lò Thị Thương đã nghiêm túc chấp hành theo đúng nội dung của quyết định cưỡng chế chuyển giao diện tích đất nêu trên cho ông bà Nguyễn Đình Long, Lương Thị Loan quản lý sử dụng. Cuộc cưỡng chế được hoàn thành theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và theo đúng quy định của pháp luật./.
                                                                                   Hà Thị Cúc – Chi cục Thi hành dân sự huyện Mộc Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: