Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

07/07/2022

Triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp ưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam theo Kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phù Yên năm 2022
  
Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Phù Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách, Bí thư chi bộ cấp xã, Trưởng bản và giải viên của Bản. Tại Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); một số quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; giới thiệu một số quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực hôn nhân và gia đình, đất đai
Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật Thi hành án dân sự nói riêng của người dân nơi đây./.
 
 
                       Nguyễn Tuấn Anh - Chi cục THADS huyện Phù Yên.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: