Sign In

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

04/06/2015

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc, đặc biệt là những vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự bằng hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt đóng một vai trò hết sức quan trọng, có như thế mới có thể tạo ra được ”Đòn bẩy” cơ bản với những chuyển biến mới góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả bao gồm:

Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự một cách đồng bộ nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, vướng mắc trong cơ cấu tổ chức bộ máy, trình tự, thủ tục, biện pháp giải quyết tình huống thi hành án dân sự một cách phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Đây chính là nền tảng cơ bản, là điều kiện quan trọng để công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ trong thi hành án dân sự được thực hiện thuận lợi, mang lại kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thi hành án dân sự nói chung và việc thực hiện các chỉ tiêu thi hành án dân sự nói riêng.

Hai là, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ để các đơn vị trực thuộc có căn cứ, cơ sở chủ động thực hiện một cách hiệu quả, trong đó cần phải quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết về:

- Quy trình, thủ tục, hình thức thực hiện: Có thể triển khai hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ trực tiếp qua các cuộc họp giao ban, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hay gián tiếp bằng văn bản và thông qua Trang thông tin điện tử của đơn vị;

- Nêu rõ trường hợp nào cần phải hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị cơ sở để có căn cứ giải quyết phù hợp và đúng quy định;

- Nêu rõ về quy trình, thủ tục, cách thức để các đơn vị cơ sở xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cấp trên trong những trường hợp cá biệt, đồng thời phải quy định rõ thời hạn trả lời ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ đối với từng trường hợp đó.

Ba là, xây dựng một chuyên trang riêng về hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trên Trang Thông tin điện tử của các đơn vị để công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đắp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, nhiều Cục Thi hành án dân sự đã có Trang Thông tin điện tử của đơn vị mình, tuy nhiên sự thật là các Trang Thông tin điện tử vẫn chưa thật sự phát huy được vai trò mục đích đề ra, chưa phục vụ tốt cho quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan Thi hành án dân sự, nhiều Trang Thông tin điện tử còn “Ngủ im” trong một thời gian dài với số lượt truy cập rất hạn chế trong khi đây chính là công cụ rất hữu hiệu để chúng ta sử dụng vào công tác quản lý thi hành án dân sự nói chung và công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ nói riêng. Do đó, việc khai thác, sử dụng Trang Thông tin điện tử đúng cách sẽ giúp cho công tác này kịp thời, hiệu quả hơn rất nhiều.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, công tác phối hợp thi hành án dân sự và đặc biệt là trong việc giải quyết những vụ án khó, phức tạp tại địa phương. Chính vì vậy cần thường xuyên củng cố, kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để có nội dung, phương án chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tại địa phương đạt kết quả tối ưu nhất.

Năm là, cần thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chuyên đề tại các đơn vị để có thể nắm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải nhằm có phương án hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ phù hợp nhất:

- Đối với những khó khăn vướng mắc đơn giản, mang tính cá biệt thì đoàn kiểm tra có thể hướng dẫn xử lý kịp thời trong thời gian kiểm tra;

- Đối với những vụ việc mang tính chất phức tạp, đoàn kiểm tra sẽ tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Cấp trên, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng với kết quả nắm tình hình thực tế để có vản bản chỉ đạo phù hợp;

- Đối với những khó khăn, vướng mắc mang tính hệ thống thì đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo một cách thống nhất để các đơn vị có hướng giải quyết phù hợp.

Sáu là, xử lý nghiêm những đơn vị, những chấp hành viên gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự nhưng không xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và cấp trên dẫn đến hậu quả là án tồn đọng, kéo dài, gây ra khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bảy là, đưa công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm của mỗi đơn vị với những kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, rõ ràng, hiệu quả.

Tám là, nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng Nghiệp vụ - Tổ chức thi hành án dân sự trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ bởi đây là đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục công tác này, chính vì vậy Phòng Nghiệp vụ cần phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ động của mình nhằm ngày một nâng cao hơn nữ hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Để công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đạt được kết quả tốt đòi hỏi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo thi hành án dân sự phải được thực hiện thường xuyên, liên tục kết hợp với phương pháp làm việc một cách khoa học, sự đồng lòng, đoàn kết nhất trí của toàn thể công chức thì công tác thi hành án dân sự sẽ đạt được hiệu quả một cách toàn diện, ngày càng xứng tầm với vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Hạnh Nguyên


Theo Trang tin thihanhanhcm.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: