Sign In

Hoạt động của Cục

Hội thao Thi đua Khối Nội chính năm 2022

26/08/2022

         Ngày 26/8/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thao Thi đua Khối Nội chính có sự tham gia hơn 120 công chức, chiến sỹ, người lao động đến từ 06 ngành trong Khối gồm: Tòa án nhân dân, Viện...

Thông tin khác

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã hòa thành thực hiện tốt việc tham mưu công tác chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương

10/08/2021

             Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành là một trong những đơn vị có lượng việc thụ lý cao trong tỉnh, 10 tháng năm 2021, Chi cục thụ ký 2.862 việc, với số tiền hơn 353 tỷ, tăng 60 tỷ đồng so với cùng...