Sign In

Hoạt động của Cục

Các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

06/09/2021

          Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, trong những năm qua Chi ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Trảng Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật tháng 7 năm 2021

02/07/2021

       Ngày 02/7/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng phối hợp với các cơ quan ban ngành của thị xã tiến hành tiêu hủy tang vật thu giữ vi phạm trong các vụ án hình sự.

Thông tin khác

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã hòa thành thực hiện tốt việc tham mưu công tác chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương

10/08/2021

             Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành là một trong những đơn vị có lượng việc thụ lý cao trong tỉnh, 10 tháng năm 2021, Chi cục thụ ký 2.862 việc, với số tiền hơn 353 tỷ, tăng 60 tỷ đồng so với cùng...