Sign In

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

03/08/2015

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Chiều ngày 01/8/2015, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đinh Trung Tụng- Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tư pháp, đại diện Cục công tác phía Nam- Bộ Tư pháp và Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng một số Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
 
      Sau khi nghe báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến của Lãnh đạo Cục và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Tây Ninh là tỉnh có số việc phải thi hành rất lớn, biên chế được bố trí không nhiều, nhưng kết quả công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, Tây Ninh vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong công tác thi hành án dân sự, trong đó vấn đề vi phạm pháp luật của Chấp hành viên, cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh còn xảy ra; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp có chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

     Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải ổn định công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể trong cơ quan Thi hành án dân sự; làm tốt công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

      Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, khó thi hành.

      Thời gian còn lại của năm công tác 2015, cần rà soát lại các bộ phận, xác định nơi cần ưu tiên trong tổ chức thi hành án để điều động, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, xác định giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài; nâng cao năng lực của đội ngũ Chấp hành viên; phát động đợt thi đua cao điểm để tạo động lực khuyến khích cán bộ công chức hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

      Đồng thời, đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự cần dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Ninh, có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành.

      Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Lê Văn Tiễn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo địa phương và cám ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh dành cho công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành họp bàn, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt yêu cầu, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua. Đẩy nhanh tiến độ thi hành án, phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2015./.
                                                                                                    
    Hồng Hoa
                                                                     (Cục THADS tỉnh Tây Ninh)
 

Các tin đã đưa ngày: