Sign In

Thông báo số 68 /TB-THADS về tổ chức bán đấu giá và giá bán khởi điểm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ

17/07/2020

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 05/2019/DSST  ngày 29 tháng 11 năm 2019 của  Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 231/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ
Căn cứ Quyết định thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ;
 Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 04/QĐ- CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ;
Căn cứ Quyết định kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 03/QĐ-CTHADS ngày 02  tháng 6 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam;
Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 09/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 10 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Căn cứ Thông báo ngày 11/7/2020 về việc đấu giá tài sản thi hành án dân sự của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ thông báo cho:
Người được thi hành án : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Bình.
Địa chỉ: số 190,  phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Người phải thi hành án :
 1/Nguyễn Ánh Nhật- sinh năm 1982
 2/Ngọ Thị Huyên – sinh năm 1986
Địa chỉ: thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Nội dung như sau:
*Tài sản bán đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 1017 và thửa đất số 1018 ,tờ bản đồ số 8 tại thôn Trung Châu Đông, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 141602 (100m2), số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03273 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 141603 (100m2), số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03274 do UBND huyện Quỳnh Phụ cấp cùng ngày 03/8/2016 mang tên bà Ngọ Thị Huyên và ông Nguyễn Ánh Nhật.
*Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
-Giá trị quyền sử dụng đất ở đối với thửa số 1017  là 336.232.000đ
-Giá trị quyền sử dụng đất ở đối với thửa số 1018  là 336.232.000đ
-Giá trị ước tính công trình kiến trúc (khối nhà 4 tầng) là 580.608.000đ
-Giá trị ước tính công trình kiến trúc (khối nhà cấp 4) là 33.840.000đ
Tổng giá trị tài sản = 1.286.912.000đ (Một tỉ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm mười hai nghìn đồng chẵn)
(Giá khởi điểm và giá bán của tài sản chưa bao gồm thuế, phí , lệ phí để làm thủ tục đăng kí quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật)
*Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng, địa chỉ: Số 28, phố Phan Bội Châu, tổ 18, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
* Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 13/7/2020 đến ngày 31/7/2020
* Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 14 giờ 30 phút ngày 03/8/2020
*Địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng, địa chỉ: Số 28, phố Phan Bội Châu, tổ 18, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, ông Nhật và bà Huyên có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ số tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá và hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng kí mua tài sản.
Vậy, thông báo để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình và  ông Nguyễn Ánh Nhật, bà Ngọ Thị Huyên biết.
Các tin đã đưa ngày: