Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Hoàng Quyền, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo về nghỉ hưu theo chế độ

14/09/2020

Sáng ngày 11/9/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt, tri ân đồng chí Nguyễn Hoàng Quyền, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo về nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước từ ngày 01/9/2020.

Thông tin khác

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện công tác năm 2021 của Hệ thống THADS.

26/10/2020

Năm 2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, vì vậy, mặc dù tình hình kinh tế...