Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình hăng hái tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo

26/05/2023

Thực hiện công văn số 145/CĐVC ngày 18/5/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023, với tinh thần nhân đạo "giọt máu cho đi là cuộc đời ở lại"