Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 Khối Nội chính

23/07/2022

Ngày 22-7, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối thi đua các Sở ngành Nội chính đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thùy Giang, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình - Khối...