Sign In

Quán triệt, triển khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình hăng hái tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo

26/05/2023

Thực hiện công văn số 145/CĐVC ngày 18/5/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023, với tinh thần nhân đạo "giọt máu cho đi là cuộc đời ở lại"