Sign In

Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự

Chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự

20/07/2021

(PLVN) -Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hệ thống Thi hành án dân sự đã không ngừng được hoàn thiện, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; kết quả thi hành án về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu đề ra.