Sign In

Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động của Cục

Công văn về việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình

19/03/2020

Thực hiện Công văn số 837/TCTHADS-VP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục THADS về việc phòng chống dịch Covid-19 trong Hệ thống THADS để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và công chức, người lao động trong Hệ thống THADS, Cục Thi hành án dân...

Hoạt động của các Chi cục

Thi hành án Thái Bình: Tổ chức thi hành xong vụ án trọng điểm phức tạp kéo dài 12 năm

02/06/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy đã phối hợp với các ngành của huyện và xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy tổ chức cưỡng...

Giải quyết vướng mắc trong việc tổ chức thi hành quyết định giám đốc thẩm

17/05/2017

Ngày 25/11/2015, Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 thay cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 và Luật số 65/2011/QH12. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm các...

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

09/03/2020

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị...