Sign In

Thông báo số 79 /TB-CCTHADS ngày 04/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ về kết quả bán đấu giá tài sản

04/08/2020

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 05/2019/DSST  ngày 29 tháng 11 năm 2019 của  Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 231/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ
Căn cứ Quyết định thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ;
 Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 04/QĐ- CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ;
Căn cứ Quyết định kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 03/QĐ-CTHADS ngày 02  tháng 6 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE Việt Nam;
Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 09/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 10 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Căn cứ  Biên bản Đấu giá thành ngày 03 tháng  8 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ và Biên bản đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ thông báo cho:
*Người được thi hành án : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Bình.
Địa chỉ: số 190,  phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
* Người phải thi hành án :
1/ Nguyễn Ánh Nhật- sinh năm 1982
2/ Ngọ Thị Huyên – sinh năm 1986
Địa chỉ: thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Kết quả bán đấu giá tài sản đã kê biên như sau:
- Giá khởi điểm: Tổng giá trị tài sản = 1.286.912.000đ (Một tỉ hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm mười hai nghìn đồng chẵn)
- Người trúng đấu giá là: ông Trần Xuân Biền- sinh năm 1987
Địa chỉ: thôn Lương Cầu, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
CMND số: 045243588 do Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 11/4/2017
với mức giá đã trả là: 1.288.000.000đ (Một tỉ hai trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
Vậy, thông báo để các bên đương sự biết./.         
Các tin đã đưa ngày: