Sign In

100% Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh khai báo y tế tự nguyện

31/03/2020

100% Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh khai báo y tế tự nguyện
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khai báo y tế toàn dân, Cục THADS tỉnh đã triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện, đến ngày 31/3/2020, 100% công chức, người lao động Cục THADS tỉnh thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện.


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: