Sign In

Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020

Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phát động hưởng ứng lời kêu gọi chung tay tham gia ủng hộ phòng chống dịch cô biết và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
Cục THADS tỉnh đã vận động công chức, người lao động tham gia ủng hộ bằng tiền mặt và nhắn tin đến đầu số 1407. Kết quả, công chức, người lao động tham gia ủng hộ được 5.000.000 đồng tiền mặt, số tiền trên đã được nộp vào tài khoản của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ngoài công chức, người lao động còn tham gia nhắn tin đến đầu số 1407 để ủng hộ.


Theo văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: